In Burdaard houden ze de kop boven water.

In de afgelopen weken zijn er in en rond Burdaard een aantal nieuwsbrieven verschenen omtrent de financiële problemen bij MFC  ’t Spectrum. De laatste nieuwsbrief liet een financieel overzicht zien van de afgelopen jaren en ook de verwachting voor de komende jaren. Die zijn niet bepaald rooskleurig. Zowel in deze nieuwsbrief als tijdens de raadsvergadering van 5 oktober in het MFC werd “het zwembad” Spetter Burdaard eruit gelicht en besproken. Dat is begrijpelijk omdat het zwembad de grootste huurder is en veel energie verbruikt. Dit heeft bij veel mensen wel tot vragen geleid.  De vergelijking van de cijfers met en zonder zwembad in het MFC lijkt het nu of het zwembad de grootste veroorzaker is van de financiële problemen bij het MFC.  Vooral het feit dat de achterliggende problematiek rond de cijferbrij niet werd toegelicht maakt  het verhaal wel heel eenzijdig.

Er zijn meerdere gebruikers van dit grote pand, maar slechts 3 daarvan zijn bedrijfsmatig bezig, waaronder het zwembad. Het zwembad is een bedrijf wat aan 9 personen werk biedt en op dit moment de pech heeft dat het in een gebouw is gehuisvest met financiële problemen en daar onlosmakelijk mee verbonden is.

Het bad zelf is een goed renderend bedrijf met een wachtlijst. Eveneens uit die hoek komen nu vragen over de nabije toekomst. Want veel mensen vragen zich nu af of ze hun kinderen nog wel kunnen aanmelden.  En het antwoord daarop is heel simpel: het MFC heeft op dit moment nog geld genoeg in kas om ongeveer één tot anderhalf jaar de zaak te kunnen laten functioneren.

Tijdens de raadsvergadering is verteld dat de gemeenteraad waarschijnlijk in maart een beslissing gaat nemen over het voortbestaan dit MFC. En ongeacht hoe die beslissing zal zijn, het MFC gaat niet per direct dicht.  Dat kan niet i.v.m. contractuele verplichtingen en hoeft immers ook niet gezien het geld wat nog in kas aanwezig is.

Geruchten over torenhoge energierekeningen zijn niet waar omdat het lopende contract nog enige jaren doorloopt. Ook geruchten over verplichtingen aan een projectontwikkelaar berusten niet op waarheid. Dat het zwembad intussen als een voorziening wordt beschouwd geeft wel aan dat het nut overduidelijk is bewezen. Niet alleen voor Burdaard maar ook voor een heel groot gebied daar omheen. Het zwembad blijft dan ook gewoon geopend.